Werkwijze


Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt er als eerste een gesprek plaats om de klachten duidelijk in kaart te brengen. Ook worden er veel neven vragen gesteld om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de klacht en zijn oorzaak. Vervolgens wordt er gestart met het  onderzoek van het gehele lichaam op mobiliteitsverlies

Het behandelen van een kind is niet hetzelfde als het behandelen van een klein volwassenen. Naast het verschil in aanpak, is er ook een verschil in benaderen. We verwachten niet dat een kind de hele tijd stil moet blijven liggen. We proberen het kind, samen met de ouder, zoveel mogelijk op het gemak te stellen en kunnen eventueel wat speelgoed inzetten voor de afleiding. Een eigen knuffel of vertrouwd speeltje mag altijd meegenomen worden.

Indicatie


De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Als er geen contra-indicatie aanwezig is, waardoor behandelen niet mogelijk is, wordt er een behandelplan voorgesteld. Daarna wordt de behandeling gestart met als hoofddoel het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig en daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar. In het begin is de frequentie één keer in de 3 weken. Bij een positief resultaat van de behandeling kunnen we de tijdsduur tussen de behandelingen gaan verlengen. Bij baby’s en kleine kinderen kan de frequentie wel hoger liggen.

Behandeling


Een behandeling duurt drie kwartier tot een uur. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten, de individuele reactie van de klant op de behandeling en hoe lang de klachten al aanwezig zijn. De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal u (terug)verwezen worden naar de huisarts of een andere therapievorm. Dit zal ook het geval zijn mocht er geen verbetering optreden.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.